1990 BLAŽKOV, okr. Jičín
Doplnění vnějšího vzhledu zámku ČS televize
1991 HOMOLE, okr. Rychnov n.Kněžnou
Oprava výzdoby kamenného schodiště kostela
P. Marie Bolestné
1992 LAM, SRN
Výroba žulové kašny
1992-93 ÚSTÍ n.Labem
Kamenické práce na rekonstrukci pláště
budovy městského divadla
1993 HILDEN, SRN
Výroba pískovcového sloupu jako dar
Nového Města n. Metují partnerskému městu
1994 BROUMOV
Kamenické práce při rekonstrukci radnice
1995-98 PRAHA
Rekonstrukce balkónu na kostele Sv. Salvátora
na Křížovém nám. v Praze 1
1996 TRUTNOV
Rekonstrukce a výroba nových kamenných prvků
při opravě budovy městské galerie
1997 PRAHA
Zahájení prací na výrobě kopie
Mariánského sloupu pro Staroměstské náměstí
1998-99 BOLOGNA, Itálie
Výroba kamenné křtitelnice pro nový kostel
Sv. Lukáše
1999-2003 PRAHA
Práce spojené s rekonstrukcí kašny Vzkříšení Páně
na nádvoří Lorety
2000 BRNO
Výroba fiál pro kostel Sv. Petra a Pavla
2001 BHARATPUR, Indie
Cesta pro kamenný obelisk na dřík Mariánského
sloupu a jeho výroba
2002 SRBCE, okr. Chrudim
Výroba opukového inventáře pro nově zbudovanou
kapli P. Marie
2003 JAROMĚŘ
Rekonstrukce a doplnění kamenných prvků průčelí radnice
2004 CHVALKOVICE, okr. Náchod
Transport a osazení renesančních epitafních desek do boční kaple kostela Sv. Jiljí
2005 THE METROPOLITAN MUSEUM, New York
Transport gotických originálů na výstavu "The Crown of Bohemia" pořádané v Metropolitním muzeu v New Yourku
2006 ZLIČ, okr. Náchod
Realizace reliéfu války 1866 ve Zliči u České Skalice
2007 EBENSEE, Rakousko
Výroba a osazení kamenné části fontány pro bronzové sochy ak.soch Petra Nováka
2008 VITORCHIANO, Itálie
Výroba hlavního soklu pod Mariánský sloup na Staroměstské náměstí z italského pískovce