Restaurujeme veškeré kamené části staveb, sochy, pomníky
i sakrální objekty

Včetně památek zapsaných
v registru Ministerstva kultury

Rekonstrukce kašny
Zmrtvýchvstání Krista
na nádvoří pražské Lorety
Restaurování historickývh náhrobků na vojenském
hřbitově v Josefově

Restaurování kašen
v Ústí nad Labem
zpět