Při rekonstrukci
nebo dotvoření
nových interiérů
či exteriérů, kostelů,
kaplí a poutních míst nabízíme hotovení
oltářů, svatostánků, křtitelnic, kropenek,
křížů a ostatních sakrálních prvků
z přírodního kamene
 
zpět