Zajišťujeme reprodukční
sochařské práce ve všech
druzích kamene. Provádíme
kopie soch, reliéfů a zdobných dekorativních prvků

Převedeme Vámi předložený model do kamene

Kopie putti
z arcibiskupského
paláce v Praze

Rekonstrukce sochy
sv. Matuše pro kostel
sv. Salvátora v Praze

Rekonstrukce korpusu Krista
zpět