Naše nabídka je omezena pouze vaší fantazií
Při zakládání nebo dotvoření Vašeho okolí můžeme nabídnout ozdobné i účelné
kamenné prvky k radosti
a užitku.

Vyrobíme pro Vás
lavičky, stoly, sloupky,
skuneční hodiny, krby, kašny ale také atypické kamenné výrobky
Výroba žulové kašny
pro město Lam v SRN
fontána osazená v Ebensee v Rakousku
zpět