Vysekáme nápisy podle Vašeho přání, libovolným druhem písma
na pomníky, pamětní, reklamní
a různé informační desky

Tyto nápisy
mohou být vyzlaceny, vystříbřeny či jinak barevně zvýrazněny

Restaurujeme a doplňujeme staré nápisy a v případě drobných úkonů nebo náročného transportu provádíme práce přímo v místě zakázky
zpět