Na zvýraznění detailů větších celků nebo doplňků jako jsou letopočty, atributy světců, svatozáře, části oděvů, erbů pokládáme do exteriéru 24 kar. zlato

Pro interiéry můžeme použít na tyto práce celé škály zlata s menším obsahem ryzosti nebo také metal, stříbro, bronzy atd.

Pamětní deska hvězdáři
působícímu v Josefově
zpět